Välkommen

Webbplatsen Animal Testing Perspectives vill vara en källa för kvalitetssäkrad och balanserad information och ska svara på allmänhetens frågor om varför djurförsök existerar samt bemöta oron kring användningen av djur i vetenskaplig forskning i Europa.

Vi strävar efter att skapa en öppen, ärlig och nyanserad debatt på webbplatsen i syfte att hjälpa berörda parter och allmänhet att bättre förstå olika synpunkter (perspektiv) på användningen av djur i vetenskapliga försök och i medicinsk forskning.

Ditt bidrag är varmt välkommet antingen genom att dela innehållet med andra eller kommentera specifika inlägg här i bloggen. Om du känner att en viss aspekt av debatten saknas på den här webbplatsen, skicka in dina förslag till vår redaktör. Vi rekommenderar också att du läser vår uppförandekod, som syftar till att skapa ett välbalanserat forum som respekterar andras åsikter.

Klockan tickar: är ditt land redo att implementera EU’s nya, hårdare lagstiftning kring djurförsök?

Införlivande av direktiv 2010/63/EU: Den nya förordningen håller för närvarande på att införlivas (översättas till nationell lagstiftning) i hela Europa. Alla EU-länder måste ha lagar och författningar på plats senast den 10 november 2012 för att säkerställa dess tillämpning från och med 1 januari 2013. Djurskyddsgrupper framför nu en oro över att förordningen endast kommer att ställa minimikrav, vilka i själva verket kan försvaga gällande normer och djurskyddet i vissa europeiska länder. Företrädare för forskarsamhället uttrycker å sin sida en oro för att de nya lagarna kan skapa en administrativ börda som inte kommer att resultera i konkreta förbättringar vad gäller djurvälfärden.

Under hela 2012 strävar vi efter att hålla dig underrättad om läget för denna lagstiftning och hur den införlivas och implementeras i hela Europa. Kan det finnas vissa länder som kommit längre än andra? Varför inte ta tillfället i akt att utbyta goda erfarenheter kring processerna?

Innehållet av Animal Testing Perspectives är avsedd för alla européer men är endast tillgänglig på engelska. Du har två alternativ för att ta till dig innehållet:


Besök webbplatsen på engelska   Besök webbplatsen på svenska via Google Translate

Vi vill gärna att du deltar i vårt forum genom att dela kunskap eller artiklar med oss. Tack på förhand för ditt engagemang och deltagande.
* Webbplatsen Animal Testing Perspectives kan inte hållas ansvarig för översättningen av Google Translate. Klicka här för mer information.