Welkom

Animal Testing Perspectives heeft als doel kwaliteitsvolle en evenwichtige informative te bieden, publieke vragen te beantwoorden over het gebruik van proefdieren en over de bezorgdheden rond het gebruik van dieren bij wetenschappelijk onderzoek in Europa.

We willen een open, eerlijk en evenwichtig debat creeren op deze site, met de bedoeling betrokken partijen en het grote publiek te helpen om de verschillende standpunten over het gebruik van dieren in wetenschappelijk onderzoek en proeven.

Uw bijdrage is zeer welkom, zowel inhoudelijk als door commentaar toe te voegen aan specifieke posten. Mocht u van oordeel zijn dat een specifiek punt van het debat ontbreekt op de site, laat ons uw suggesties weten. We raden aan onze gedragscode, die u kan helpen een forum te creeren met wederzijds voor ieder’s mening.

De klok tikt: is uw land klaar om de nieuwe, strengere wetgeving rond dierproeven toe te passen?

Transpositie van Directive 2010/63/EU: Deze nieuwe wetgeving wordt momenteel omgezet naar nationale wetgeving in heel Europa. Alle EU lidstaten moeten nieuwe wetten en regels implementeren en administatieve voorzieningen treffen tegen 10 November 2012, om ervoor te zorgen dat deze toegepast kunnen worden vanaf 1 januari 2013. Dierenrechtenorganisaties beginnen hun bezorgdheden te uiten dat de wetgeving enkel minimum vereisten zal voorop zetten, die ertoe zouden kunnen leiden dat de huidige standaarden en vereisten inzake bescherming van dieren worden afgezwakt in sommige lidstaten. Aan de andere kant is de wetenschappelijke wereld bezorgd dat de nieuwe wetgeving extra administratieve lasten met zich mee zal brengen, die niet ten goede komen aan het verbeteren van het dierenwelzijn.

We houden u gedurende de rest van het jaar 2012 op de hoogte van de status van implementatie van deze nieuwe wetgeving in Europa. Hebben sommige lidstaten een stap voor? Waarom de kans niet grijpen om hun ervaringen te delen met anderen?

Bedoeld voor een Europees doelpubliek, zal de inhoud van de website enkel in het Engels beschikbaar zijn, u hebt twee opties:

We appreciëren uw participatie enorm en danken u alvast om uw kennis te delen met anderen.
* Animal Testing Perspectives is niet verantwoordelijk voor de vertaling via Google Translate. Klik hier voor meer informatie.